INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUZAU
                                                       Sediu : Buzãu, Al.Sporturilor bl.1B Telefon :0238713047;0238725946  Fax: 0238426939
                                                                                                          e-mail: itmbuzau@itmbuzau.ro;pagina web: http://www.itmbuzau.ro

                  

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
PROGRAM DE AUDIENTE
MODEL SESIZARE ADRESATA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA BUZAU

INFORMATII DE INTERES PUBLIC
AVERTISMENT privind  munca in strainatate 2018
Afise, pliante, informatii de interes privind contractele de munca si munca in strainatate sept.2017
COMUNICAT DE PRESA INSPECTIA MUNCII - FIRME PLASARE FORTA DE MUNCA IN STRAINATATE
Raport de evaluare Lege 544/2001 in anul 2017
Raport de evaluare Lege 544/2001 in anul 2016
Situatia colectiva a angajatorilor carora li s-a emis adresa de instiintare infiintare poprire


**NOU**       LEGEA PREVENIRII - LEGE NR.270/2017

*NOU* COMUNICAT - IN PERIOADA 14-20.05.2018 SE VA DERULA CAMPANIA DE INFORMARE PRIVIND CONDITIILE DE ANGAJARE  A ANGAJATORILOR CARE AU STRAINI ANGAJATI SAU A CELOR INTERESATI IN ACEST DEMERS, CU PRIVIRE LA CONDITIILE IN CARE STRAINII POT PRESTA ACTIVITATI LUCRATIVE PE TERITORIUL ROMANIEI, PRECUM SI DREPTURILE SI OBLIGATIILE CE LE REVIN IN CALITATE DE ANGAJATORI
COMUNICAT DE PRESA - REGLEMENTARI PRIVIND ACTIVITATEA DE TELEMUNCA
INFORMARE PRIVIND AMENZILE APLICATE DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUZAU IN TRIMESTRUL I 2018
COMUNICAT DE PRESA - CAMPANIE DE CONTROL PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN CEEA CE PRIVESTE INSTRUIREA SI INFORMAREA LUCRATORILOR IN ACTIVITATILE DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR, PERIOADA APRILIE-NOIEMBRIE 2018
COMUNICAT DE PRESA PRIVIND REZULTATELE CONTROALELOR  DIN DOMENIUL  RELATIILOR DE MUNCA
IN LUNA MARTIE 2018

COMUNICAT DE PRESA PRIVIND REZULTATELE CONTRALELOR DIN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA IN LUNA APRILIE 2018
DOCUMENTE UTILE ZILIERI
COMUNICAT DE PRESA - PRIVIND EFECTUAREA DE ACTIUNI DE CONTROL LA AGENTII DE MUNCA TEMPORARA CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE CONTRACTARE, PE BAZE TEMPORARE, A PERSONALULUI
* NOU* INFORMARE - IN ATENTIA AUTORITATILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE
COMUNICAT DE PRESA - DERULAREA CAMPANIEI NATIONALE PRIVIND VERIFICAREA RESPECTARII PREVEDERILOR REFERITOARE LA AUTORIZAREA FUNCTIONARII DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, CONFORM HG NR. 1425/2006
COMUNICAT DE PRESA - LEGEA NR.64/2018 - VINEREA MARE ESTE OFICIAL ZI DE SARBATOARE LEGALA
COMUNICAT DE PRESA PRIVIND REZULTATELE CONTROALELOR DIN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
IN LUNA FEBRUARIE 2018

COMUNICAT DE PRESA  - PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR OUG NR.99/2000 CAT SI MASURILE CE POT FI APLICATE IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR INCADRATE IN MUNCA
*ANUNT IMPORTANT*  CONDITIILE IN CARE SE POATE SOLICITA EXTRAS REVISAL DE LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUZAU INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2018 - H.G. NR. 905/2017
COMUNICAT DE PRESA - PRIVIND REZULTATELE CONTRALELOR DIN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA IN ANUL 2017
COMUNICAT DE PRESA - PRIVIND REZULTATELE CONTROALELOR  DIN DOMENIUL SSM SI EVIDENTA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A BOLILOR PROFESIONALE IN ANUL 2017
EXEMPLE INFORMATIVE DE FORMULARE PENTRU NEGOCIEREA IN VEDEREA APLICARII
PREVEDERILOR OUG NR.82/2017 PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG NR.79/2017

INFORMARE IN ATENTIA TUTUROR ANGAJATORILOR PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR OUG NR.79/2017
COMUNICAT DE PRESA PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT IN PLATA, INCEPAND CU DATA DE 1 IANUARIE 2018
COMUNICAT DE PRESA PRIVIND ACTIUNEA DE MONITORIZARE SI VERIFICARE A MODULUI IN CARE UNITATILE CE AU INREGISTRAT ACCIDENTE DE MUNCA REALIZEAZA MASURILE STABILITE CU OCAZIA CERCETARII EVENIMENTELOR
DETASARE TRANSNATIONALI
DIRECTIVA 67/2014 A UNIUNII EUROPENE DETASARE TRANSNATIONALI
Informare privind modificarea contului de virament pentru comision restant carti munca
LISTA FUNCTIILOR PLATITE DIN FONDURI PUBLICE DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA BUZAU - 2017
LISTA FUNCTIILOR PLATITE DIN FONDURI PUBLICE DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA BUZAU - 31.03.2018
Bilant la data de 31.12.2016
Buget trimestrializat la data de 31.12.2016
LISTA ANGAJATORILOR DEBITORI COMISION LA DATA DE 31.03.2014
BALANTA debitori +creditori LA DATA DE 31.12.2014
EXECUTARE SILITA iulie 2013
comunicat de presa ORDIN  APROBARE TARIFE  PRESTARI SERVICII 2014
COMUNICAT DE PRESA 07.05.2014 privind modificarile si completarile legii nr. 52/2011 activitati ocazionale desf. de zilieri
COMU NICAT DE PRESA MUNCA FARA FORME LEGALE 22-24.03.2017
COMUNICATE DE PRESA PRIVIND ACTIUNEA DE INFORMARE "TRANSFORMAREA MUNCII NEDECLARATE IN MUNCA DECLARATA"
 COMUNICAT DE PRESA REZULTATE CAMPANIE LEGEA 52/2011 - ZILIERI DESFASURATA INTRE 09-13.10.2017
COMUNICAT DE PRESA REZULTATE ACTIUNE NR.5 DIN PROGRAMUL CADRU DE ACTIUNI AL ITM BUZAU PENTRU ANUL 2017 RESPECTIV CAMPANIA NATIONALA PRIVIND VERIFICAREA MODULUI IN CARE ANGAJATORII PREVIN CADERILE DE LA INALTIMI IN SANTIERELE TEMPORARE SI MOBILE
Comunicat de presa privind  rezultatele controalelor in domeniul Relatiilor de Munca in 2016
LISTA AGENTILOR ECONOMICI SANCTIONATI PENTRU UTILIZAREA MUNCII NEDECLARATE IN LUMA MARTIE 2018
LISTA AGENTILOR ECONOMICI SANCTIONATI PENTRU UTILIZAREA MUNCII NEDECLARATE IN LUNA APRILIE 2018
LISTA AGENTILOR ECONOMICI SANCTIONATI PENTRU UTILIZAREA MUNCII NEDECLARATE IN LUNA  OCTOMBRIE 2017
LISTA AGENTILOR ECONOMICI SANCTIONATI PENTRU UTILIZAREA MUNCII NEDECLARATE IN LUNA NOIEMBRIE 2017
INFORMARE PRIVIND AMENZILE APLICATE DE ITM BUZAU IN SEMESTRUL I 2017
RAPORT DE ACTIVITATE AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA BUZAU IN DOMENIUL RELATIILOR DE  MUNCA  IN ANUL 2015
SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE SI PROTECTIE. DOCUMENTATII AVIZATE
AUTORIZAREA ANGAJATORILOR DIN PUNCT DE  VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
 SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA -GHIDURI
CHESTIONAR MICROINTREPRINDERI CERINTE MINIME SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Comunicat de presa actiune monitorizare accidente 2017
COMUNICAT DE PRESA in domeniul securitatii si sanatatii in munca - actiune sectoriala 2017
MODELE PRIVIND EVIDENTA LA NIVEL DE SOCIETATE A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE
COMUNCAT  DE PRESA TRANSMITERE REVISAL PANA LA 31.03.2018

   

COMISIA DE EVALUARE SI INVENTARIERE A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT
PROGRAM CADRU ACTIUNI ITM BUZAU 2017
LEGEA NR. 62/2011 A DIALOGULUI SOCIAL,(republicata, actualizata)

           

DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV SI A ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV
MODEL CERERE DE INREGISTRARE CONTRACT COLECTIV DE MUNCA/ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INREGISTRAREA CONTRACTELOR  COLECTIVE DE MUNCA
COMUNICAT DE PRESA DESPRE PRINCIPALELE MODIFICARI ALE CODULUI MUNCII -LEGEA NR. 40 DIN 2011
CONCURS S.S.M. "ŞTIU ŞI APLIC" 2018: Securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe bancile scolii!

 COMUNICAT DE PRESA  - SALARIUL MINIM CONFORM H.G. 23/22.01.2013
RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENT AUDIT INTERN 2011

SOCIETATI COMERCIALE IN EXECUTARE SILITA 2012
LISTA ANGAJATORILOR CARE URMEAZA A SE PREZENTA LA ITM BUZAU IN LUNA MAI 2011 PENTRU  RIDICAREA CARNETELOR DE MUNCA
LISTA AGENTILOR DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA INREGISTRATI LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUZAU conf. Legii 156/2000 republicata, lista actualizata la 17.10.2017
INFORMATII UTILE CETATENILOR ROMANI CARE PLEACA LA MUNCA IN STRAINATATE. COMUNICAT DE PRESA.
IN ATENTIA AGENTILOR DE PLASARE A FORTEI DE MUNCA IN MAREA BRITANIE- GHID IN LIMBA ROMANA
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INREGISTRAREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA 2013
LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
DECIZIE NOMINALIZARE RESPONSABIL- PERSOANA DE CONTACT ITM BUZAU STRATEGIE NATIONALA ANTICORUPTIE
CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA
MODELE  SOLICITARI ADRESATE INSTITUTIEI IN TEMEIUL LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC (ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 2B)
Regulamentul de organizare si functionare al ITM (R.O.F)

Informatii despre modificari legislative in domeniul evidentei muncii

Anunt foarte important (29.03.2011)
Ghiduri bune practici munca in stratinatate: Spania; Cipru; Ungaria; Italia; M.Britanie
Declaratiile privind comision ITM;  Registrul electronic al salariatilor  pe:http://inspectiamuncii.ro
 

DECLARATII  AVERE 2018
DECLARATII INTERESE 2018
DECLARATII AVERE 2017
DECLARATII INTERESE 2017
DECLARATII AVERE 2016
DECLARATII INTERESE 2016
DECLARATII AVERE 2015
DECLARATII INTERESE 2015
DECLARATII AVERE 2014
DECLARATII INTERESE 2014
DECLARATII AVERE 2013
DECLARATII INTERESE 2013
DECLARATII AVERE 2011
DECLARATII INTERESE 2011
DECLARATII AVERE 2012
DECLARATII INTERESE 2012

 
<<Deschide>>
Ultima actualizare:24.11.2010

Copyright (c) 2010 - Site Creat si actualizat de ITM Buzau - V.Ionica